Fremtidens arbeidsplass

Hvordan skal vi forberede oss til den nye,
hybride arbeidshverdagen? 

 

Tidligere webinarer

Speakere
 

HR & Strategy direktør for Sopra Steria Skandinavia

Solfrid Skilbrigt

Solfrid Skilbrigt er HR & Strategy direktør for Sopra Steria Skandinavia. Hun har lang erfaring fra HR- og organisasjonsområdet, og har også jobbet innen bærekraft, kommunikasjon og innovasjon.

Viseadministrerende direktør, COO og Markedsdirektør i Microsoft Norge

Nils Kristian Liveng-Ness

Nils Kristian Liveng-Ness har faglig bakgrunn som økonom, med spesielt fokus på menneskelig ressursforvaltning og ledelse i endring, og har en rekke år som strategikonsulent og toppleder under beltet. Erfaringene favner alt fra større oppskjøps- og integrasjonsprosesser til ledelse av globale endringsprogram for store virksomheter. Som leder har han erfaring fra teknologibransjen, telekom og konsulentvirksomhet.

Administrerende direktør i Entra

Sonja Horn

Sonja har lang erfaring fra finans og eiendomsbransjen, og har tidligere hatt ulike lederstillinger i Cirkle K, Union Næringsmegling og Danske Bank. Hun har et brennende engasjement for rollen kontoret har som en arena for samhandling og kunnskapsdeling.

Direktør for marked og eiendomsutvikling i Entra

Tore Bakken

Tore har lang erfaring fra eiendomsbransjen og har hatt flere lederstillinger, sist i Storebrand Asset Management Eiendom. Før det har han jobbet i ulike lederstillinger i Malling & Co, Colliers Næringsmegling, Akershus Eiendom og Union Næringsmegling. Tore er utdannet eiendomsmegler fra BI.

Strategisk rådgiver i Entra

Maria Hope

Maria jobber som strategisk rådgiver i Entra. Tidligere har hun jobbet i Microsoft og KPMG. I sistnevnte som konsulent innen endringsledelse og Modern Workplace. Hun har jobbet i store endrings- og digitaliseringsprosjekter i både privat og offentlig sektor. Maria har en master i ledelse og organisasjonspsykologi.

Program

 

Vi vet at fremtidens arbeidsplass blir mer fleksibel. I vårt andre webinar i serien om «Fremtidens arbeidsplass» ser vi på hvordan vi kan skape identitet, bygge kultur og lede i den fleksible arbeidshverdagen. Vi vet at det krever mer av ledere når ansatte sitter adskilt. Forskning fokuserer på tillit og relasjonsbygging, men hvordan gjøres dette i praksis? Hvordan påvirkes organisasjoner og arbeidsplassen av økt fleksibilitet?

Vi har invitert to toppledere, Solfrid Skilbrigt - HR & Strategy direktør i Sopra Steria Skandinavia, og Nils Kristian Liveng-Ness -viseadministrerende direktør i Microsoft Norge, til å dele mer av sine erfaringer. Sonja Horn - administrerende direktør i Entra, leder oss nok en gang gjennom webinaret. 

Microsoft Norge har lenge hatt fleksibilitet når det gjelder arbeidssted og tid for sine ansatte, men har de gjort seg noen nye erfaringer dette siste året? Hvilken betydning vil kontoret få framover, for å sikre videre fokus på innovasjon? Nils Kristian Liveng-Ness deler noen ferske tall fra deres rapport «Work Trend Index», som Microsoft lanserte rett før påske. Han vil også gi noen praktiske råd og tips til hvordan vi skal håndtere overgangen til den hybride arbeidshverdagen. 

  

Sopra Steria har onboardet rundt 300 nyutdannede i løpet av 2020. De vinner «Great Place To Work»-kåringer år etter år. De er vant til å jobbe med adskilte medarbeidere. Solfrid Skilbrigt deler sine tips til hvordan man leder en slik gruppe ansatte, og forteller hvordan Sopra Steria Skandinavia har bygget en solid organisasjonskultur. Hva har vært de viktigste læringspunktene det siste året? Hva gjør Sopra Steria konkret med retningslinjer for fleksibilitet, og hvordan påvirker dette planleggingen for nytt kontor? 

Vi får også besøk av Tore Bakken - direktør for marked- og eiendomsutvikling i Entra, som sammen med sin kollega Maria Hope, strategisk rådgiver innen fremtidens arbeidsplass, vil innlede med markedstrender og gi oss et innblikk i hvordan det siste året har påvirket oss.